Annons:

Eventuella reklamationer under resan skall framföras till leverantören eller dennes representant på plats. Detta skall ske direkt när
du upptäcker problemet så att det kan avhjälpas så fort som möjligt. Om reklamation riktas direkt till leverantören eller dennes
representant på stället bör du försäkra dig om att du får kvitto på att du reklamerat till dem direkt. Kvittot kan behövas i den
händelse att reklamationen inte kan åtgärdas på plats och du eventuellt senare vill ansöka om kompensation på nytt. Om
reklamation på plats saknas är det väldigt svårt att genomdriva den i ett senare läge.
 


 

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.