Annons:

Om ditt bagage skadas eller försvinner på ut- eller hemresan skall detta anmälas till flygbolaget direkt på plats. Sedan ska det fyllas i en PIR (Property Irregularity Report), som används för att söka efter bagaget internationellt eller dokumentera skadans omfång som underlag till försäkringsanspråk. Observera att det är resenärens eget ansvar att en sådan rapport fylls i.

Om du inte har köpt en reseförsäkring så hänvisas du till din hemförsäkring. Det är också möjligt att kräva ersättning direkt från flygbolagen. Detta ersättningskrav ställer du direkt till flygbolagets kundtjänst. Det är också vanligt att det ingår en försäkring för skadat eller förlorat bagage via VISA eller Mastercard, om du betalat resan med något av dessa kort. Anmälan och eventuell ersättning sker i detta fall direkt hos kortföretagen.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.