Annons:

Om du har återlämnat bilen innan hyresperiodens slut, kan vi inte återbetala några pengar för resterande hyrestid.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.