Annons:

Detta är beroende på var du hyr din bil och hur lång bilhyran är. Generellt gäller att du får lämna deposition vid upphämtning av bilen för en full tank. Denna deposition återbetalas till när bilen återlämnas fulltankad. En annan variant är att du får betala för första tanken bensin och att du sedan ska återlämna bilen så tom som möjligt. Det som gäller specifikt för just din bokning kommer att stå på din voucher.

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.