Annons:
CDW = Collision Damage Waiver. Detta är självriskreducering på vagnskadeförsäkringen. D.v.s, det reducerar självrisken till ett visst belopp. CDW innebär aldrig att självrisken helt elimineras. CDW ingår alltid i bilhyran med Resfeber. Aktuellt självriskbelopp framgår av din voucher.
 
Super CDW = Super Collision Damage Waiver. Detta är självriskeliminering på vagnskadeförsäkringen. D.v.s. självrisken för skada blir helt nollad. Super CDW ingår aldrig i bilhyra direkt med Resfeber(utom i USA). Däremot erbjuder många leverantörer dig att på plats teckna Super CDW när du hämtar ut bilen. Har du tecknat Resfebers självriskeliminering med oss behöver du inte Super CDW på plats. Det är upp till dig som kund att tacka nej till detta. Har du trots detta valt att skriva under kontraktet att du önskar Super CDW, återbetalar vi inte denna kostnad till dig.
OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.