Annons:

Ansvarsförsäkring
Denna försäkring täcker dig vid skada av tredje person.

Avbrottsskydd
Avbrottsskyddet garanterar dig återbetalning av oanvända dagar om du skulle behöva återlämna bilen tidigare på grund av sjukdom, akut händelse hemma el. dyl. Läkarintyg från resmålet krävs.

Bilkudde
Är alltid på förfrågan vilket görs vid bokning, betalas direkt på plats i mån av tillgång.

Barnstol
Är alltid på förfrågan vilket görs vid bokning, betalas direkt på plats i mån av tillgång.

Cdw
Collision damage waiver
Försäkringen täcker skador på bil. Denna försäkring ingår i Resfebers totalpriser.

Deposition
När man hämtar ut sin hyrbil lämnar (deponerar)man ett visst belopp som säkerhet. Beloppet står på din voucher. Om ingen skada har skett på bilen återfås det deponerade beloppet.

Ep
Extended protection
Denna försäkring höjer ansvarsbeloppet i trafikförsäkringen, den tar dock inte bort självrisken. Den höjer bara ansvarsdelen. Denna försäkring är helt frivillig och kostar vanligtvis ganska mycket.

Esp
Emergency sickness protection (USA)
En resesjukvårdsförsäkring som betalar vård upp till $10 000 per person mot en självrisk på $100. Om du har en reseförsäkring hemifrån är du täckt för sådana eventualiteter.

Estate
Kombibil anges ofta som Estate.

Kombibil
Kombibil anges ofta som Estate på hemsidan.

Internationellt körkort
Ett internationellt körkort är ett dokument som identifierar dig som körkortsinnehavare. Anledningen till att internationella körkort finns är att det kan vara svårt för lokal trafikpolis att förstå vad som står på ditt körkort. I de flesta länder är det dock fullt accepterat med svenskt körkort och inget internationellt körkort krävs. Information om internationellt körkort krävs i det landet där du ska hyra bil, återfinns på din voucher. Om så är fallet, kontakta Motormännens Riksförbund som är den instans om skriver ut internationella körkort i Sverige. www.motormannen.se

Journummer
Om det skulle uppstå problem eller frågor vid eller efter upphämtning av din hyrbil vänligen kontakta vår hyrbilsagent, Auto Europe. Journumret finner du på din voucher.

Leverans
Hotelleverans är möjlig på vissa destinationer, mot en avgift som betalas lokalt. Hotelleverans kan innebära att du blir hämtad och körd till det lokala kontoret. Meddela oss ditt önskemål vid bokningstillfället och vi gör en förfrågan hos vår lokala leverantör. Vi behöver fullständig adress och telefonnummer till ditt hotell.

Out of hours
Ibland har kontoret stängt när du vill hämta ut din bil, s.k. out-of-hours. Leverantören kan då ta ut en kostnad för att stanna kvar och lämna ut din bil.

Pai/perspr
Personal accident insurance
Du behöver inte denna försäkring om du har ett reseskydd. Undersök detta före avresa, det är viktigt att ha en bra personlig olycksfallsförsäkring på resan.

Pae(c)
Personal accident and effects coverage.
Den här försäkringen gäller skador på dig som person samt för stöld eller förlust av personligt lösgods såsom kameror, väskor o.s.v.

Självrisk
Självrisken är en del av den kostnaden du själv betalar när du använder en försäkring.

Stöldförsäkring
Denna försäkring täcker dig om bilen skulle bli stulen. Självrisken står på din voucher.

Trafikskadeförsäkring
Denna försäkring täcker din bil vid skada orsakad av dig eller tredje part.

Tp
Theft protection
Denna försäkring täcker dig om bilen skulle bli stulen.

Under 25
I USA måste en extra försäkring tecknas om man är under 25 år.

Ump
Uninsured motorist protection (USA)
Denna försäkring gäller om en oförsäkrad förare kör på dig. Detta är en variant av en personlig olycksfallsförsäkring och har du ett fullgott skydd hemifrån blir detta en dubbelförsäkring.

Voucher
En voucher är bevis på att du har förhandsbokat och betalat din bilhyra. Vouchern ska överlämnas till den lokala uthyraren vid upphämtning av bilen. Om denna ej överlämnas till den lokala uthyraren äger biluthyrningsföretaget rätt att debitera dig sitt normala fullpris. Du är som förhyrare skyldig att själv kontrollera vouchern så snart den erhålles. Eventuella felaktigheter måste påtalas för Resfeber omedelbart så att ny voucher kan utfärdas. Observera att din voucher är en värdehandling.

Ålder
Minimiålder för förare är normalt 21 år.  Maximiålder är normalt 70 år.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.