Annons:

Resenären är själv ansvarig för att kontrollera och införskaffa nödvändiga papper inför resan, såsom giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. Detta gäller även vid flygplatsbyte eller mellanlandning där övernattning krävs. För visuminformation kontaktas respektive lands ambassad.

Resenären är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass/visum saknas.

Obligatorisk id-kontroll av alla utrikesflygresenärer har införts i Sverige, inte bara vid incheckningen utan även vid gaten. Resenären ska kunna legitimera sig med en godkänd id-handling som ska stämma överens med biljett och boardingkort. Den extra kontrollen görs för att förhindra att resenärer ska kunna byta biljett och identitet mellan incheckning, säkerhetskontroll och gate.

De nya reglerna går i linje med ett EU-direktiv samt rekommendationer från FN-organet Iaco.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.