Annons:

Försäkringen gäller vid akut sjukdom, olycks- och dödsfall. Utöver detta träder den in vid brand, översvämning eller annan oförutsedd händelse i ditt hem samt privata krissituationer som skilsmässa, arbetslöshet eller plötsligt indragen semester. Intyg på nämnda händelser skickas efter att resan avbokats hos Resfeber direkt till försäkringsbolaget.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.