Resfeber vill bidra till ett mer hållbart resande. Vi samarbetar med Fly Green Fund, som ger dig möjlighet att reducera ditt klimatavtryck vid flygresan. När du betalar för flygbiljetten kan du välja till klimatreduktion i priset vilket gör att du är med och bidrar till att flygresan kan göras på bioflygbränsle – och också grönare. Du är med och bidrar till ett mer hållbart flygresande.

Så fungerar det

När du bokar din flygbiljett hos Resfeber har du möjlighet att betala 100 kronor i tillval för biobränsle. Tack vare ditt bidrag kan Fly Green Fund leverera bioflygbränsle i det svenska flygsystemet. Bioflygbränslet drar ner koldioxidutsläppet med upp till 80 % och är just nu det enda bränslet som kan minska utsläppen från flygresor.

Hit går pengarna

Ditt bidrag på 100 kronor går oavkortat till Fly Green Fund. Av pengarna går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge stöd till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige. 

Vad är Fly Green Fund? 

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Deras mål är att få igång marknaden för bioflygbränsle i Norden. 

Föreningen grundades 2015 av SkyNRG, Karlstad flygplats och NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation). Partners som betalar för administrativa avgifter är EFS och Swedavia. 

Bioflygbränsle och lokal produktion

Bioflygbränsle av bioråvaror

Bioflygbränslet tillverkas av flera olika bioråvaror som matavfall, alger och skogsavfall. Bränslet blandas sedan med det fossila bränslet utan att det krävs några förändringar på flygplanen.

Vid flygningar i Norden har man använt frityrolja som minskar koldioxitutsläppet med cirka 80 % jämfört med fossilt flygbränsle. Man har även använt olja från blomman camelina som kan minsk koldioxitutsläppet med 60 %. 

Lokal produktion ett mål 

Idag produceras bioflygbränslet endast vid AltAirs anläggning i Kalifornien och köps via SkyNRG. Ett av Fly Green Funds mål är att det ska produceras mer lokalt på lokala råvaror. Därför är det viktigt att produktionen kommer igång i Norden. 

Stötta Fly Green Fund när du bokar din nästa flygresa så är du med och bidrar till ett mer hållbart resande.