Resfeber ingår i koncernen Resia Travel Group. Tillsammans med våra leverantörer, partners och resenärer vill vi verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Med ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.

Läs mer om Resia Travel Groups hållbarhetsvision.