Avtal

Resavtalet är bindande för parterna Resfeber och beställare av gruppresa, när Resfeber har bekräftat beställarens beställning och beställaren inom avtalad tid har betalat överenskommen avgift enligt givna anvisningar.

Kontaktperson

Beställaren ska utse en kontaktperson med rätt att företräda beställaren gentemot Resfeber i alla frågor gällande reseavtalet och gruppresan i övrigt. Beställaren är skyldig att informera resedeltagarna om resevillkoren samt övriga anvisningar.

Deltagarlista/Namnrapportering

En deltagarlista med samtliga namn och rumsfördelning ska vara Resfeber tillhanda senast 45 dagar innan avresa om inget annat avtalats.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift/deposit är 1500 kr per person och ska betalas i samband med att offerten accepteras. Denna avgift avräknas från slutfakturan. Vid utebliven eller försenad betalning, kan Resfeber inte längre garantera offerten. Slutbetalning ska ske senast 45 dagar innan avresa. Sker orderbekräftelsen mindre än 60 dagar innan avresa, debiteras hela beloppet. Andra villkor kan förekomma i de fall leverantören kräver tidigare betalning. Dessa villkor meddelas då skriftligen.
Eventuell slutavräkning sker efter avslutad resa.

Ändringsvillkor

Ändringar som innebär ändrad destination, avrese- och ankomstdag samt hotell, är att betrakta som avbokning och nybokning.
Andra ändringar debiteras 500 kr/per ändring och per person samt leverantörens kostnad.

Avbokningsregler

Avbokning ska göras skriftligen för att vara giltig. Följande kostnader gäller vid avbeställd del av det ursprungliga högsta antal bokade platser. Kostnaden avser per person.

  • Vid avbokning tidigare än 70 dagar innan avresa: full återbetalning förutom anmälningsavgiften samt eventuell avbeställningsförsäkring och ej avbokningsbara evenemang.
  • Vid avbokning från 69 tom 45 dagar före avresa återbetalas 50 % av resans totala slutpris - dock återbetalas ej anmälningsavgiften, eventuell avbeställningsförsäkring och ej avbokningsbara evenemang.
  • Vid avbokning från och med dag 44 före avresa, alternativt när slutbetalning är erlagd, återbetalas inget av resan.

Observera att det kan ske undantag för vissa bokningar, vi kommer att meddela er i samband med bekräftelse av resan om just ert avtal skiljer sig från reglerna ovan.

Kostnader för arrangemang som teaterbiljetter, idrottsbiljetter, måltidsarrangemang och liknande som inte kan återlösas hos leverantör, återbetalas ej, efter bekräftelse.

Avbeställningsförsäkring

Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan avbokas utan annan kostnad än kostnaden för avbeställningsskyddet som är från 145:- kr per person. Avbeställningsförsäkring kan endast köpas och betalas samtidigt med deposit, alternativt med slutbetalning då bokning sker senare än 60 dagar innan avresa.
Avbeställning med avbeställningsförsäkring gäller om resenären eller dennes nära anhörig samt person med vilken resenären gemensamt beställt resan, drabbas av dödsfall, allvarlig sjukdom eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan och där detta också styrks av läkare.

reseförsäkring för resor i tjänsten

När man reser i tjänsten är det viktigt att ha en tjänstereseförsäkring eftersom man då inte omfattas av hemförsäkringens reseskydd. Det är viktigt att man har en försäkring som täcker sjukvård och olycksfall ifall olyckan skulle vara framme.

Denna reseförsäkring kan bland annat ge dig ersättning:

  • Om du skulle bli drabbad av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Vid försening av bagage eller allmänt färdmedel.
  • För skada på eller förlust av egendom.
  • Om du inte kommer iväg på resan p.g.a. akut sjukdom eller olycksfallsskada.

Prisexempel per person, inom Europa 3 nätter: 294:-

reservationer

Resans pris är baserat på deltagarantal enligt offert. Vid ändrat antal deltagare, kan priset komma att ändras.

Reservation görs för oförutsedda ändringar utanför Resfebers kontroll avseende flyg, hotell och landarrangemang som t.ex ändrade valutakurser, skatter, och andra avgifter som ingår i resans pris samt annat att hänföra till force majeur.