Annons:
  • Alla deltagare är garanterade platser på samma flygavgång
  • Flexiblare betalningsvillkor än om man köper vanliga individuella biljetter (läs När och hur betalar jag ovan)
  • Egen kontaktperson hos Resfeber
  • Namnrapport sker normalt 35 dagar innan avresa
  • Bagage ingår oftast i en gruppbiljett
  • Vår offert gäller normalt 7-10 dagar så ni har möjlighet att prata ihop er
  • Möjlighet att göra ändringar i bokningen efter bekräftelse om leverantören tillåter detta
OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.