Annons:

Vi ger dig personlig service

Vi ger dig alltid personlig service och en egen kontaktperson som du får direktnummer till.
Vi är experter på grupp- och konferensresor och tar gärna hand om er resa från början till slut.
Du beställer en offert, vi bokar upp vad du önskar och ger dig en offert med ett optionsdatum.

Välkommen med din förfrågan!

Vi är experter på grupp- och konferensresor och tar gärna hand om er gruppresa från början till slut. Vi ger dig alltid personlig service och en egen kontaktperson. Du beställer en offert, vi bokar upp det du önskar och ger dig en offert med ett optionsdatum.  

Välkommen med din förfrågan!

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.