Det finns mycket som du själv kan göra för att bidra till ett mer hållbart resande. Som till exempel val av resmål, ressätt och agerande på resan. Du kan dessutom minska ditt klimatavtryck vid flygresan genom att stötta Fly Green Fund