De flygbolag vi samarbetar med arbetar också mot ett mer hållbart resande. Flygbolagen satsar på hållbara bränslelösningar, modernisering av sina flygplan och förbättringar inom återvinning. Nedan kan du läsa mer om hur de arbetar. 

Air France – KLM 

Air France KLM är sedan 15 år tillbaka ett av världens mest hållbara flygbolag (enl Dow Jones Sustainibility Index). Företaget jobbar aktivt för att vi ska kunna flyga mer hållbart och de gör det genom att jobba långsiktigt med stora ansträngningar för att kunna ställa om till biobränsle. idag köper de ca 50 % av allt biobränsle som produceras i västra USA och det täcker ändå endast till 1 % av deras behov. De ser det som ett måste att fler intresserar sig för att ställa om till biobränsle, så att produktionen kan öka i takt med att efterfrågan blir större. Parallellt med detta projekt fortsätter Air France KLM att kompensera för de CO2 utsläpp som finns idag genom att investera i stora trädprojekt i USA. Företaget ger även dig som resenär möjlighet att bidra till projekt inom minskning av utsläpp genom kompensationstjänsten CO2ZERO.

SAS 

SAS har som ett långsiktigt mål att det totala koldioxidutsläppet som de står för ska ha minskat med 25 % mellan åren 2005-2030. En stor del till att målet ska kunna nås är en förnyelse av flygplansflottan, då äldre flygplan kommer att ersättas med nyare modeller med lägre bränsleförbrukning och minskat utsläpp. En annan del i arbetet är införande av biobränsle. Idag har de regelbundna leveranser av biobränsle och de siktar på att år 2030 ska de använda den mängd biobränsle som täcker den totala förbrukningen av inrikesflygningarna. Genom att klimatkompenserar för sina egna affärsresor, alla ungdomsbiljetter och för samtliga eurobonus medlemmars resor så bidrar SAS direkt till ett mer hållbart resande.

Norwegian

Norwegian har en ung flygplansflotta, snittåldern för deras flygplan är 3,7 år vilket gör den till en av världens grönaste och bränsleeffektivaste flygplansflotta. De jobbar med gröna inflygningar och vissa av flottans flygplan är utrustade med så kallade Winglets. Med fler direktflygningar reduceras utsläppen på grund av färre starter och landningar. Norwegian optimerar sina rutter för att minska utsläppen. Detta görs genom ett samarbete med AVTECH Sweden som använder sig av avancerad väder data för att få fram information om den mest klimateffektivaste rutten. Som ett steg till en mer omfattande klimatkompensation lanserade företaget ett nytt miljöarbete ”Plant for the Planet” under hösten 2017. Som är ett samarbete med organisationen Global Climate Institute.

British Airways 

British Airways är fast beslutna att hitta lösningar för att hantera koldioxidutsläppen och de tar ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. De granskar alla aspekter till bränslebesparande, stort som smått. Allt från att skriva ut sin tidning på lättare papper för att minska vikten ombord till en modernisering av sin flygplansflotta. British Airways har ett samarbetar med Velocys, ett förnyelsebart bränsleföretag. De omvandlar hundratusentalston hushållssopor till förnyelsebart bränsle varje år.

Lufthansa

Lufthansa tar ett stort ansvar för klimatet och miljön. De arbetar ständigt med utveckling av alternativa bränslen med bättre koldioxidavtryck. Företaget har vunnit flera priser för Münchens terminal 2 som till största delen drivs av solceller. Företaget har ett samarbetar med företaget My Climate som ger resenärer möjlighet att klimatkompensera sin flygresa. Lufthansa Group själva väljer att klimatkompenserar alla företagets tjänsteresor genom My Climate. Lufthansa har som mål att år 2020 ha minska sina specifika koldioxidutsläpp med 25% sedan mätningarna år 2006.