1       Avtalet


1.0.1     Avtalet är bindande när beställaren har godkänt köpet via hemsidan. Pris och platstillgång  kan endast garanteras när betalning  är  mottagen och Resfeber har ställt ut färdhandlingar. I samband med köp via hemsidan accepterar beställaren samtidigt Resfeber köpvillkor.

1.0.2     För att ingå avtal med Resfeber krävs det att du är minst 18 år fyllda.

1.0.3     Varje bekräftad bokning på resfeber.se betraktas som slutgiltig, dvs den är i regel inte  ändrings- eller återbetalningsbar. Om du tecknat en avbeställningsförsäkring  se pkt 4.6.

1.0.4     Vi tar endast emot beställning via hemsidan eller per telefon, se pkt 3.0.4.

1.0.5     Resfeber förbehåller sig rätten att förmedla eventuella felaktigheter inom 72 timmar efter beställningstillfället.

1.0.6     Flygbolagen samarbetar inom olika allianser och de flyg som anges på hemsidan kan i vissa fall på vissa sträckor opereras av annat flygbolag än vad som anges.

2       Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)


2.0.1     Ångerrätt gäller inte enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59 2 Kap 3§) vid köp av Resfebers produkter.

3       Betalning


3.0.1     Betalning erläggs i samband med beställningstillfället. Beställningen kvalitetskontrolleras först av Resfeber, där vi kontrollerar pris, platstillgång på flyg och hotell.

3.0.2     Resfeber förbehåller sig rätten att förmedla eventuella felaktigheter inom 72 timmar efter bokningstillfället.

3.0.3     Omgående betalning utförs pga att flygpriserna oftast är baserade på kampanjer med strikta  förköpskrav som står utanför Resfebers kontroll. Resfeber garanterar  priset först efter att vi har ställt ut dina färdhandlingar och debiterat angivet kreditkort.

3.0.4     Om inte full betalning är erlagd har Resfeber rätt att häva avtalet.

 

3.1     Betalningsmedel

3.1.1     Vi accepterar VISA, Mastercard, Eurocard, American Express och Diners.

3.1.2     Vi accepterar inte Visa Elektron -eller Maestro kort som betalningsmedel.

 

3.1.4     Resfeber samarbetar med företaget Klarna. Observera att bokningen blir bindande i och med val av Klarna som betalmetod. Du kan välja att betala mot faktura inom 14 dagar eller att delbetala över en längre period. 


3. 2     Betalning med presentkort

3.2.1     Om du vill betala med presentkort kommer vi först att belasta ditt kreditkort med hela köpsumman. För att kunna garantera priset på din resa måste du erlägga kortbetalning vid  beställningstillfället. När vi mottagit ditt presentkort i original krediteras angivet betalkort. 

                     
3.2.2     Presentkortet skickas i original till :

             Resia

             Att: Resfeber.se          

             Box 30041         
             104 25 Stockholm

3.2.3     Om du vill handla för mer än kortets belopp debiteras du för mellanskillnaden. Vill du handla för mindre än presentkortets värde får du ett nytt presentkort på resterande belopp.

      
3.2.4     Presentkort är en värdehandling och du ansvarar för din postförsändelse.

3.2.5     Resfebers presentkort kan inte erläggas som betalningsmedel vid bokning av charterresor eller endast köp av hotell.

3.2.6     Observera att presentkortet är giltigt i tre år från köpdatumet och kan inte bytas mot kontanter.

3.3     Orderbekräftelse

3.3.1     När vi mottagit din beställning skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress.

3.3.2     När din beställning är bekräftad av våra leverantörer debiteras angivet kreditkort och färdhandlingar med kvitto skickas till angiven e-postadress.

3.4     Färdhandlingar

3.4.1     Färdhandlingar skickas till angiven e-postadress. Om du inte har mottagit dina färdhandlingar inom 24 timmar så ber vi dig kontakta vår kundservice.

3.4.2     Var god att ta del av dina färdhandlingar så snart du mottagit dem. Eventuella fel måste påtalas omgående.

           
3.4.3     Färdhandlingar kan skickas med post mot en avgift på 99 kr. Resfeber ansvarar inte för  bortkomna postförsändelser.

3.5      Skatter och avgifter

3.5.1     Flygskatter och avgifter är inkluderat i biljettpriset. Extra kostnader för baggage och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori.

3.5.2     Resenären är skyldig att betala aktuella flygplatsavgifter/skatter direkt på flygplatsen vid avresa samt ankomst om detta tillämpas på den valda destinationen. Eventuell turistskatt  (city tax) kan tillkomma på hotell och bekostas på egen hand.

          
3.6     Ändringar av skatter och avgifter efter avtalets ingåelse

3.6.1     Resfeber förbehåller sig rätten till prisändringar som står utanför vår kontroll.

3.6.2     Om full betalning inte är erlagd, förbehåller sig Resfeber rätten till att ändra priset efter ändringar i transportkostnader, skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.

            
3.6.3     En prishöjning ska meddelas beställaren senast 72 timmar efter beställning.

3.6.4     Resenären har rätt att frånträda avtalet om prisändringen är väsentlig. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör resenärern inte det, förloras rätten att frånträda avtalet.

            
4       Ändring och avbokning


4.0.1     Resor som är bekräftade och betalade är som regel inte ändrings- eller återbetalningsbara efter köpet.  Vi rekommenderar därför att du i samband med bokningen tecknar vår avbeställningsförsäkring via Solid. Se fullständiga försäkringsvillkor här.

           
4.0.2     Om leverantören tillåter ändring tillkommer en administrativ avgift samt leverantörens kostnad och eventuell mellanskillnad i pris. Se pkt 4.1 samt pkt 4.2.

4.0.3     Ändring eller avbokning  ska ske snarast möjligt per telefon till Resfebers kundservice vardagar kl. 09.00-16.00.

4.0.4     I den händelse du måste avboka din resa och inte tecknat avbeställningsförsäkring försöker vi naturligtvis hjälpa dig att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris. Om leverantören tillåter avbokning tillkommer en avbokningskostnad samt leverantörens kostnad, se pkt 4.1 och pkt 4.2. Du får oftast ingen ersättning för flygbiljetter som avbokas men du kan ändå få  tillbaka återbetalningsbara skatter.

 

4.0.5     Om resenären inte har avbokat sin resa eller delar av denna och /eller infinner sig inte resenären på angiven tid för ut-och hemresa, eller saknar resenärern resedokument som giltigt pass, visum eller vaccinationdokument, ansvarar inte Resfeber för eventuella merkostnader som kan drabba resenären.

           
4.0.6     Det går inte att endast utnyttja hemresan på en genomgående flygbiljett om man inte använt utresan (gäller ej vid två eller flera enkelresor). Alla resterande sträckor avbokas per automatik av flygbolaget vid utebliven ankomst. Detta är branschpraxis och ligger utanför Resfebers kontroll.

            
4.0.7     Avbokning ska ske före avresa till Resfebers kundtjänst per telefon snarast möjligt.

4.1     Ändring/avbokning Flyg

4.1.1     Flygbiljettens ändringskostnad varierar beroende på flygbolagets villkor samt bokad biljettyp. Om ändring är tillåten är kostnaden per resenär:

 

Namnkorrigering : 495:- per person samt flygbolagets avgift.

Datumändring : 495:- per person samt flygbolagets avgift samt eventuell mellanskillnad i pris.

Avbeställning: 495:- per resenär samt flygbolagets kostnad.


Vid avbokning av flygbiljett kan du alltid få tillbaka återbetalningsbara skatter/avgifter mot en administrativ avgift på 495:- per person.

           
4.2     Avbokning Hotell

4.2.1  När du bokar hotell genom Resfeber ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med det hotell du har valt. Från det att du har genomfört din bokning agerar Resfeber endast som förmedlare mellan dig och hotellet. Resfeber överför uppgifterna om din bokning till hotellet i fråga och bekräftar bokningen å hotellets vägnar.

Observera att en del hotell ej är återbetalningsbara.Vi rekommenderar därför att du tecknar vår heltäckande avbeställningsförsäkring, som utan självrisk ger dig alla pengar tillbaka när du kan styrka orsaken till avbokningen med ett intyg från läkare, opartisk person eller myndighet.


4.2.2    Shared Facilities = dusch och toalett i korridoren. Är ett rum med "Shared Facilities" bokat kommer toalett och dusch ej finnas på rummet.

4.3     Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.3.1     Överlåtelse av resan till en annan person är i regel inte möjlig på grund av regler som tillhandahålls av våra underleverantörer. Det finns dock undantag.

4.4     Avbokning med avbeställningsförsäkring

4.4.1     Du kan via Resfeber.se teckna en avbeställningsförsäkring hos Solid som täcker vid akut sjukdom, olycka eller dödsfall. Dessutom täcker försäkringen vid brand,   översvämmning eller andra oförutsedda händelser i ditt hem samt vid krissituationer som skilsmässa och arbetslöshet. Avbeställning ska ske till Resfeber innan avresa och skadeanmälan skall skickas till Solid.

Se villkor för avbeställningsförsäkring.

4.4.2     Avbokning ska ske till Resfeber innan avresa. Skadeanmälan ska ifyllas och sändas direkt
 till Solid. Resfebers kundservice är öppen vardagar kl. 09:00-16:00. Observera att det är stängt under helgdagar.

Länk till skadeanmälan.

4.4.3     Solid är försäkringsgivare och sköter all handläggning. Försäkringsnummer står angivet på bokningsbekräftelsen.

4.4.4     Avbeställningsförsäkring ska tecknas i samband med beställning och kan inte läggas till i efterhand.

4.4.5     Uppkomna situationer måste alltid styrkas med underlag som läkarintyg, polisrapport eller annat underlag som styrker händelsen och skall skickas till Solid.

4.4.6     Resfeber återbetalar endast återbetalningsbara skatter. Om allt är i sin ordning erhålles resterande belopp av Solid .

5       Flygbiljetter


5.0.1     Om du endast har köpt flygbiljett så omfattas du inte av paketreselagen. Resfeber agerar endast som förmedlare för flygbolaget. Vi ansvarar inte för tidtabellsändringar, inställda flyg oavsett anledning, bagage  eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag för och har du eventuella anspråk med anledning av detta, ska du kontakta flygbolaget direkt.

5.0.2     Det är resenärens ansvar att kontrollera och ta del av eventuella tidtabellsändringar, gäller  både ut-och hemresa. Resfeber ansvarar inte för tidtabellsändringar eller inställda flyg gjorda av flygbolagen eller eventuella merkostnader som tillkommer i samband med tidtabellsändringar. Flygbolagen har full rätt att ändra i sina tidtabeller och Resfeber följer alltid flygbolagets regler som tillämpas för av-eller ombokning vid tidtabellsändringar.  Observera att dessa kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att ALLTID kontrollera avresetider med flygbolaget.

5.0.3     Det går inte att endast utnyttja hemresan på en genomgående flygbiljett om man inte använt utresan (gäller ej vid två eller flera enkelresor). Alla resterande sträckor avbokas per automatik av flygbolaget vid utebliven ankomst. Detta är branschpraxis och ligger utanför Resfebers kontroll.

5.0.4     Flygbolagen ansvarar för korrekt genomförande av transporten . Eventuella brister och/eller klagomål av transporten måste vändas direkt till flygbolaget.

5.0.5     Frågor gällande regler, hantering och kostnad för bagage och check-in hänvisas direkt till flygbolagets hemsida eller Resfeber .

5.0.6     Flygbolagen samarbetar inom olika allianser och de flyg som anges på hemsidan kan i vissa fall på vissa sträckor opereras av annat flygbolag än vad som anges.

5.0.7     Extra kostnader för baggage och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och vald priskategori.

5.0.8     Vid kraftiga förseningar eller inställda flyg ersätts du direkt av flygbolaget, antingen i form av kuponger för mat och/eller dryck, eller i form av hotellboende. I extrema fall kan du
kompenseras med kontant ersättning. Eventuella anspråk ska vändas direkt till flygbolaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
              **** Läs mer här om Flygpassagerares rättigheter ****


5.0.9    Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer. Med dubbelbokning avses två eller fler bokningar med samma resenärs namn bokat med samma flygbolag.  Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör i de fall de upplever en dubbelbokning. Om flygbolaget avbokat en resa på grund utav en dubbelbokning så kommer ingen återbetalning utgå från oss.

 

5.0.10 Europeiska Gemenskapens Lista

 

I enlighet med europeiska regler är vi skyldiga att informera er om att det finns en “EG-lista” som innehåller information om flygbolag som inte har tillåtelse att flyga inom Europeiska gemenskapens luftrum. EG-listan finner du här.

 

5.1     Hotelltransfer och transport vid mellanlandning/flygplatsbyte.

5.1.1     Flygplatsbyte vid mellanlandning ingår inte i biljettpriset och bekostas på egen hand, t ex i  Paris mellan Charles de Gaulle och Orly, i New York mellan JFK och Newark eller i London  mellan Heathrow och Gatwick.

5.1.2     Transfer till och från hotellet är inte inkluderat i Resfebers priser och ombesörjes på egen hand. 

5.2     Återbekräftelse för resor utanför Europa

5.2.1     Återbekräftelse skall ske till respektive flygbolag för hemresor utanför Europa senast 72   timmar innan avgång. Samtidigt kan du ta del av eventuella tidsändringar i samband med hemresan.

5.3     Check in, gate och terminal

5.3.1     Vi rekommenderar att du befinner dig på flygplatsen i god tid innan avgång.

5.3.2     Upplysningar från Resfeber eller flygbolagen gällande ”gate”, terminal eller annan information om flygplats och marktransport är inte bindande och kan komma att ändras. Kontrollera därför alltid aktuell information med flygbolaget/luftfartverket nära inpå avresa för uppdaterad information.

6       Semesterförsäkring och ansvar

6.0.1     Resenären är själv ansvarig för omkostnader vid sjukdom, olyckshändelse eller annan uppkommen situation som kan inträffa i samband med resan.

6.0.2     Vi rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring som vi kan erbjuda tillsammans med Solid . 

Se villkor för Reseförsäkring Plus.

6.0.3     Var uppmärksam på att semesterförsäkring gäller i samband med din resa. Vid avbokning före utresa på  grund av sjukdom eller oförutsedd händelse måste en avbeställningsförsäkring tecknas,  se pkt 4.6

7      Resenärens ansvar


7.0.1     Beställaren och resenären är skyldig att ta del av resevillkoren före köpet.

7.0.2     Passagerens namn!

 Det är viktigt att du uppger resenärernas samtliga förnamn enligt pass och samtliga efternamn exakt så som det står i passet. Är namnen felstavade kan ni bli nekade ombordstigning. Vänligen uppge  namnet enligt följande information:

Förnamn: Ange samtliga förnamn enligt passet.

Efternamn: Ange samtliga efternamn som det står i passet.

Generellt går det inte att ändra namn på flygbiljetter så det är viktigt att det blir rätt enligt  passet.

Om ett namn måste ändras efter bokning kostar detta från 495 kronor upp till kostnaden för  en ny biljett.

7.0.3     Resenären ansvarar att ta del av eventuella tidtabellsändringar, gäller både ut-  och hemresa. Flygbolagen har full rätt att ändra i sina tidtabeller och Resfeber följer alltid flygbolagets regler som tillämpas för av-eller ombokning vid  tidtabellsändringar. Observera att dessa kan ändras med kort varsel. Resfeber  ansvarar inte för eventuellt missade flyg och merkostnader som uppstår pga t.ex tidtabellsändringar gjorda av flygbolaget.

7.0.4     Information om aktuella avgångstider finns på Luftfartsverket och respektives flygbolag hemsida 

7.0.5     Beställaren och resenären förbinder sig i samband med köpet att lämna en korrekt e-postadress och bevaka denna regelbundet då Resfeber kommunicerar via e-post.

7.0.6     Beställaren och resenären förbinder sig att innan bokningen slutförs kontrollera att namn är  rättstavat i enlighet med passet, förnamn och efternamn. Felaktigt angivna namn kan medföra merkostnader för beställaren.

7.0.7     Resenären förpliktar sig att ta med alla resedokument som skickas av Resfeber. Eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med att resedokument saknas bekostas ej av  Resfeber.

7.0.8     Det går inte att beställa en biljett till ett barn som ej är fött/ej namngivet barn, då namnet alltid ska anges vid beställning och inte kan ändras senare. Särskilda regler gäller beroende på flygbolag och Resfeber kan inte garantera att flygbolaget kan lägga till ett spädbarn i efterhand.

7.0.9     Resenären är skyldig att kontakta Resfeber under sin resa om problem uppstår som inte kan lösas på plats, se pkt 8.

7.0.10   Som beställare och resenär är du skyldig att upplysa Resfeber , innan bokning, viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan. Expempel på detta är: Icke nordiskt medborgarskap, graviditet, allergi, sjukdomstillstånd eller annan väsentlig information.  Kontakta kundtjänst omgående om så är fallet. Om du inte meddelat Resfeber innan bokning förlorar du rätten till att reklamera.

7.0.11   Beställaren och resenären har som ansvar att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de mottagits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående per telefon till Resfeber. Resfeber kan inte garantera att eventuella fel kan rättas till efter bokningstillfället. Om leverantören godkänner ändringen tillkommer avgifter som bekostas av kunden, se pkt 4.

7.0.12   Merkostnader i samband med felaktigt angivna uppgifter bekostas av beställaren. Resfeber ansvarar inte för eventuella merkostnader. Exempel på detta kan vara: Felaktig e-postadress eller telefonnummer, felbokade datum, felaktigt val av flyg och hotell, felstavade namn eller felaktigt antal resenärer.

7.0.13   Om du inte har erhållit färdhandlingarna inom 24 timmar efter beställning måste Resfeber kontaktas omgående och senast nästkommande vardag.

7.1     Pass, visum, vaccinationer m.m.

7.1.1     Upplysningar som lämnas av Resfeber gällande pass och visum avser endast svenska medborgare. Utländska medborgare hänvisas till sitt lands respektive ambassad för information om pass och visum.

7.1.2     Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter,  t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass eller visum.

7.1.3     På Utrikesdepartimentets hemsida www.ud.se finns information om ambassader, konsulat,  reserekommendationer och annan viktig information som kan vara av betydelse för önskad destination.

7.1.4     Passet skall vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Vid resor inom Schengen rekommenderas giltgt pass som identitetshandling.

7.1.5     För inresa till Ryssland behöver svenska medborgare visum. Som turist söker du ditt visum  efter att ha fått en inbjudan från hotellet. Denna inbjudan söker du genom att direkt kontakta hotellet efter att du mottagit dina färdhandlingar. Kunden måste på egen hand sköta kontakten med hotellet. En inbjudan måste du ta med dig till ryska ambassaden som sedan kommer att behandla din visumansökan. Resfeber har ingen inblick eller påverkan på hotellets hantering av inbjudan eller på ambassandens beslut i visumärenden. Vid osäkerhet eller frågor gällande inbjudan och visum , vänligen kontakta ryska ambassaden.

7.1.6     För inresa till Australien krävs visum för svenska medborgare.

7.1.7     För inresa eller vid mellanlandning i USA krävs inresetillstånd. För mer information klicka här. Resande utan inresetillstånd riskerar att nekas ombordstigning på flyget.  För inresa till USA krävs maskinläsbart pass. Resande utan maskinläsbart pass eller giltigt visum riskerar att nekas inresa.

7.1.8     Resfeber påtar sig inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenärern i samband med  att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden.

7.1.9     Resenär som inte har godkända resedokument kan bli nekad ombordstigning eller inresa.


8      Avvikelser eller brister i produkten / Avhjälpande


8.0.1     Eventuella fel eller klagomål ska framföras till Resfeber och leverantören på plats senast 24 timmar efter ankomst. Om hotellet visar sig inte leva upp till den hotellbeskrivning som Resfeber uppgivit, ska detta omgående framföras till hotellet. Om resenären inte är nöjd med hur hotellet hanterar situationen ska Resfeber kontaktas senast 24 timmar efter ankomst till hotellet för att få en chans att lösa problemet på plats. Kontaktuppgifter finner du på din bokningsbekräftelse.

8.0.2     Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.

8.0.3     Om resenären inte kontaktar Resfeber under sin vistelse med uppkomna problem förlorar resenären oftast rätten till att reklamera. Eventuella utlägg bekostas ej av Resfeber.

8.0.4     Om resenären på egen hand bekostar en uppgradering eller köp av annat hotellrum/tjänster  på plats utan att först kontakta Resfeber, kommer Resfeber ej att godkänna återbetalning av dessa utlägg. Transaktionen anses då vara ett bindande avtal direkt mellan resenären och hotellet/leverantören på plats.

8.0.5     Krav på ersättning skall framställas Resfeber skriftligen genom att fylla i en reklamationsblankett så snart som möjligt och senast 1 månad efter hemkomst, såvida   synnerliga skäl inte föreligger.

Länk till reklamationsformulär.

Om du inte är nöjd med utfallet av ditt klagomål vänligen kontakta Allmänna   Reklamationsnämden www.arn.se.

 

9      Den tekniska arrangörens ansvar


9.0.1     Vid paketresor är Resfeber i enlighet med paketreselagen ansvariga för att genomföra  resorna enligt program/hemsida. Resfeber är dock inte ansvariga för brister, ändringar och avlysningar p.g.a. force majeure eller force majeureliknande händelser, d.v.s. händelser som arrangören vid avtalets ingående inte har haft möjlighet att förutse, avstyra eller avvärja (t.ex. avtalsbrott, avtalsstridiga strejker, väderlek m.m.).

9.1      Ändringar av arrangören

9.1.1    Resfeber förbehåller sig rätten att meddela nödvändiga förändringar av transportmedel,  tidsplaner, hotell eller andra tjänster. Information om förändringar ska göras snarast möjligt.

10    Med reservation för eventuella ändringar, tryck- och bildfel


10.0.1   Resfebers produktinformation är sammanställd av leverantörer såsom flygbolag, hotell, lokala biluthyrare, lokala agenter för evenemang eller annan information av art, t.ex. väder och hotellkartor. Det är publicerat i god tro och uppdateras kontinuerligt. Vi ansvarar inte för produktbesskrivning som är felaktig.

10.0.2   Vi kan komma att ändra, uppdatera eller ta bort information utan förvarning. Resfeber reserverar sig för eventuella ändringar, tryck och bildfel.

10.0.3   Samtliga bilder är endast avsedda som illustration och ska inte uppfattas som en garanti om inte annat anges.

10.0.4   Hotellkartor är publicerade av Google Maps och vi ansvarar inte för fel eller brister på dessa sidor.


12    Allmän information om paketreselagen och resegaranti


12.0.1   Vid köp av en paketresa gäller paketreselagen. Det innebär att du är skyddad som kund om resan blir avbruten eller inställd. ---- Paketreselagen ----

12.0.2   En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en väsentlig del av resan och varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

12.0.3   Om du har köpt din flygbiljett separat så omfattas du inte av paketreselagen. Resfeber  agerar endast som förmedlare med flygbolaget. Vi gör naturligtvis det bästa vi kan för att
hjälpa till, men kan inte garantera att ni får tillbaka några pengar.

12.0.4   Resegarantilagen är ett minimiskydd för dig som kund om reseföretaget, d.v.s. Resfeber, har försatts i konkurs. Resegarantilagen gäller paketresor eller transporter som sker tillsammans med paketresor. Den omfattar också resor som består av separata transport- och  inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa.

12.0.5   Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport, s.k. stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen.

12.0.6   Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

Ring Kammarkollegiet för mer information telefon: 08-700 08 00.