Med Resfebers tilläggsprodukt "Resfeber Avbeställningsskydd" kan man boka av resan utan att uppge en anledning. Som kund hos Resfeber kan du känna dig trygg om något oförutsett inträffar, oavsett om det handlar om sjukdom, flygbolagskonkurs eller ändrade planer. Resfeber Avbeställningsskydd gäller även vid flygbolagskonkurs och ger dig hjälp att boka om din flygresa med annat flygbolag utan extra kostnad.

PRISNIVÅER

Resans pris per person Premie Självrisk vid avbokning
0 - 1 000:- 95:- 95:-
1 001 - 2 000:- 195:- 195:-
2 001 - 5 000:- 295:- 295:-
5 001 - 10 000:- 495:- 495:-
10 001 - 15 000:- 695:- 695:-
15 001 - 20 000:- 895:- 895:-
20 001 - 25 000:- 1 095:- 1 095:-

 

VILLKOR FÖR RESFEBER AVBESTÄLLNINGSSKYDD

AVBOKNING AV RESA

 • Resfebers tilläggsprodukt "Resfeber Avbeställningsskydd" gäller för belopp på max 25 000 kr/person.
 • Resfebers tilläggsprodukt "Resfeber Avbeställningsskydd" gäller för paketresor (arrangerade av Resfeber) samt bokningar av reguljärflyg med avresa endast från Sverige, Norge och Danmark.
 • Resfebers tilläggsprodukt "Resfeber Avbeställningsskydd" måste tecknas och betalas i samband med bokning av resan.
 • Resfebers tilläggsprodukt "Resfeber Avbeställningsskydd" måste finnas med på samma bokning (kvitto) som själva resan.
 • Avbeställning måste ske minst 5 timmar före avgång från avreseorten. Det går inte att avboka delar av beställd resa
 • Eventuella merkostnader för medresenärer omfattas inte av försäkringen och ersätts ej. Exempelvis; om en person, bokad som en del av ett dubbelrum, avbokar sin resa, täcker skyddet inte eventuellt enkelrumstillägg för den person som reser.
 • Avbeställning skall ske per telefon till Resfebers kundservice på telefon 0771-57 57 57. Om kundservice är stängd skall avbokning ske direkt till flygbolag och respektive hotell. I detta fall skall namn på den person som mottagit avbokningen noteras och sedan kunna uppges för att återbetalning skall kunna ske.
 • Avbeställning kan ske oavsett orsak till avbeställningen. Det enda man inte får tillbaka är den premie som man betalat för Resfebers tilläggsprodukt "Resfeber Avbeställningsskydd" samt en självrisk som är på samma belopp som premien.
 • Återbetalning sker inom 1 vecka från avbokningen.

FLYGBOLAGSKONKURS

 • Vid flygbolagskonkurs ersätts den beställda flygbiljetten, vid bokning och köp av ny flygbiljett.
 • Ingen självrisk debiteras resenären. Resfeber står för merkostnaden om ny flygbiljett blir dyrare, förutsatt att samma klass ombord bokas.
 • Om ny flygbiljett blir billigare återbetalas inte mellanskillnaden.
 • Eventuella ytterligare merkostnader ersätts ej.