RESEFÖRSÄKRING PLUS

När du och din familj reser är det viktigt att inte stå utan skydd om oturen är framme. Reseförsäkring Plus är ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring och är till för dig som reser max 45 dagar. Skulle oturen vara framme täcker den kostnader som uppstår om du behöver hjälp med att ansluta till resan, försenade anslutningar/bagage, förlorade semesterdagar, om du blir av med ditt pass och mycket mer. Försäkringen är ett komplement till det som täcks i din hemförsäkring och det innebär att du inte är dubbelförsäkrad. Försäkringen har ingen självrisk och du kan snabbt få hjälp dygnet runt. Detta täcker Reseförsäkring Plus: • Kom ikapp resan. • Anslutningsskydd. • Vägassistans. • Försening färdmedel. • Försening bagage. • Sportutrustning. • Förlorade semesterdagar. • Allvarliga händelser hemma. • Aktivitetskostnader. • Stöld eller förlust av pass. • Självriskskydd. • Larmtjänst dygnet runt.
Försäkringen tecknar du innan du påbörjar din resa, därmed försäkrar du dig mot oförutsedda händelser eller om olyckan skulle vara framme.
Teckna Reseförsäkring Plus online samtidigt som du bokar din resa. Har du redan bokat resan, ring oss på 0771-57 57 57.
Välkommen att resa tryggare
+

med oss!

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas/ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten. Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.